IČO: 53660455

Předsedkyně: Monika Katunská

Email: ceskoslovenskoafrica@gmail.com


Český (korunový) účet: 2002000871/2010

IBAN: SK4783300000002002000871

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


Slovenský účet: 2402000870

IBAN: SK5683300000002402000870

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX


Cieľ činnosti:

humanitné a vzdelávacie


Cieľom jeho činnosti je združiť záujemcov a osoby bez rozdielu pohlavia, národnosti, vyznania majúcich záujem o možností podpory, rozvoja, vzdelávania a pomoci potrebnej pre zasiahnuté (ekonomickými, sociálnymi konfliktami, klimatickými a ďalšími problémami) africké oblasti, rodiny a jednotlivcov, či už prostredníctvom online vzdelávania, organizovania prednášok alebo inej edukačnej činnosti a taktiež sprostredkovávanie pomoci týmto zasiahnutým oblastiam.

Predmetom jeho činnosti je všestranná osveta a šírenie informácií, edukácia ohľadom možností podpory zasiahnutých afrických oblastí a sprostredkovávanie pomoci týmto oblastiam spočívajúca okrem iného v:

a) personálnej, materiálnej, finančnej a inej podpore a pomoci pri šírení informovanosti ohľadom problémov v Afrike (napr. online výučba, semináre, prednášky),

b) personálnej, materiálnej, finančnej a inej podpore a pomoci pri spoluorganizovaní a organizovaní vzdelávacích, výchovných, športových a kultúrnych podujatí, súťaží a iných akcií za účelom vzdelávania o problémoch v Afrike,

c) sprostredkovávanie pomoci zasiahnutým oblastiam, či už pomocou odosielania hmotnej pomoci na diaľku alebo zaúčanie záujemcov o pomoc priamo na mieste.