Adopce na dálku

Podpůrné programy vzdělávání a výchovy

Můžete zvolit věcnou pomoc a za 500 Kč měsíčně se stát DÁRCEM. Za tuto částku budou na konkrétní dítě zakoupeny věci jako je oblečení, hračky, školní potřeby a podobně.

Za 1000 Kč k tomu přibyde ještě nějaký zájmový kroužek na měsíc. Kdokoliv může jednorázově na jakékoliv dítě.

Kdokoliv může jednorázově jakékoliv dítě podpořit.

Pravidla patronství

Pokud máte zájem stát se patronem některého z dětí, napište nám na Instagramu @africka.mise, kde  Vám pomůžeme vybrat ideálního sirotka.

Pokud máte zájem navštívit vámi na dálku adoptované dítě (třeba kvůli budoucí reálné adopci dítěte v plnoletosti), můžete do Moshi vyrazit buďto sami nebo s našemi dobrovolníky při letní nebo zimní misi.

Pokud je dítěti alespoň 12 let, můžete mu darovat/koupit mobil a můžete si s ním dopisovat přímo.